Velkommen til vores hjemmesideHjemmesiden tilhører Mai-Brith og Carsten Thomsen i Thorning 8620 Kjellerup.

Formålet med hjemmesiden er blandt andet at formidle resultaterne af familiens slægtsforskning ud til de medlemmer af familien, der er interesserede heri.

Mai-Brith har udarbejdet en oversigt over sine forfædre i MyHeritage.com, hvor oplysninger om hendes forfædre findes. Disse levede deres liv i Vendsyssel og enkelte i Himmerland m.v. mai-brith.myheritage.com

1. Carstens farfars forældre og deres aner og efterslægt med titlen ” Ane Kirstine Nielsdatter og Rasmus Thomsen, Næsby, Ranum sogn.

Ane Kirstine og Rasmus levede i perioden 1826 – 1915. Ane Kirstine kom fra Kollerup i Hanherred til Tolstrup i Næsborg sogn, hvor hun blev gift med en aldrende gårdmand. Efter hans død kom den 9 år yngre Rasmus fra Ejdrup sogn til gården og de blev gift. Kort tid efter købte de den store Hedegård i Hjortdal sogn, som de drev i 5 år indtil 1875, hvor de købte gård i Næsby, Ranum sogn.
 
Rasmus stammede fra Ejdrup by og sogn, hvor hans far var gårdmand og smed, hvilket også alle hans seks sønner blev. En af dem var dragon i 1864 og kom herefter hjem og overtog slægtsgården. En anden blev sognerådsformand med mere i Thorup sogn, Hellum herred.
 
Rasmus`s farfar i Store Ejstrup havde et skidt ry, ”han havde vistnok ombragt en mand”, lød rygtet. Der var måske noget om snakken, ”han ville ikke blive i graven, han gik igen, indtil den kloge provst fra Barmer var oppe på kirkegården og ”tale” med ham”
 
Slægten kan spores tilbage til omkring 1690, hvor anerne var fæstebønder og fiskere i Vesthimmerland..
 
Ane Kirstine Nielsdatter var fra Kollerup i Hanherred, hvor hendes aner var fæstebønder, og de kan spores tilbage til omkring 1750.
To af hendes farbrødre deltog i Napoleonskrigene. Den ene –Søren- uafbrudt i 14 år som korporal. Herefter blev han gårdmand og degn i Oudrup sogn. Han tog navnet Kollerup efter fødebyen og blev stamfar til den store slægt Kollerup i Vesthimmerland. Den anden farbroder var dragon nede i Tyskland, hvor han blev hårdt såret af adskillige sabelhug.
 
Til sidst beskrivelse af Ane Kirstines tre børn og deres fælles tre børn, hvoraf fire nåede voksenalderen.
 

2. Carstens farmors forældre og deres aner og efterslægt  med titlen "Ane Marie Sørensdatter og Kristian Poulsen Enggården i Ejstrup, Flejsborg sogn".

Dette er en fortælling om fæstebønder i Skræm, Kollerup, Gøttrup og Hjortdal sogne i Han Herred i 1600-tallet og deres mulige forbindelse til lavadelsslægten Griis på Slettegård. Denne slægt kan føres tilbage til omkring 1450. Slægten flyttede fra de magre klitsogne i 1700-tallet til de fede jorder i Kettrup, hvor de levede som fæstebønder i fire generationer. I begyndelsen af 1800-tallet, under Napoleonskrigene, statsbankerotten og landbrugskrisen gik familien fra den store gård Kettrup Søndergård.

Familien oplevede en social nedtur og bukkede under og forældrenes skæbne er ukendt. I familien var der fem børn, som alle herefter forlod Han Herred og rejste til Vesthimmerland, hvor de blev gift og mændene blev fæstebønder og senere selvejere. To af disse søskende blev mødre til forfatterens oldeforældre, som dermed var fætter og kusine, Ane Marie Sørensdatter og Kristian Poulsen, Enggården i Ejstrup, Flejsborg sogn.

Til slut er der en beskrivelse af Ane Marie Sørensdatters og Kristian Poulsens efterkommere, i alt seks generationer, som i modsætning til de tidligere generationer er spredt over hele Danmark.

3. Carstens morfars forældre og deres aner og efterslægt med titlen "Ane Kirstine Andersdatter og Christen Villadsen, Holmgården, Djørup, Bislev sogn."

Dette er en fortælling om Ane Kristine Andersdatter og Christen Villadsen, der levede i perioden 1837 til 1911. Bortset fra Christens deltagelse i krigen i 1864 levede de i Djørup, Bislev sogn, på den solide gård Holmgården, som de overtog efter hans far. De købte gården fri fra Lundbæk gods i 1865 og flyttede den ud fra Djørup by til marken mellem byen og fjorden, hvor de byggede en gård med hundrede tønder land.

Christen blev født i Bislev sogn og anerne kan følges tilbage til omkring 1680. Disse mange aner var alle fæstebønder i Bislev og Aarestrup sogne med undtagelse af hyrden i Aarestrup. En af slægtens medlemmer omkom i slaget på Isted Hede i 1850 og en anden deltog i Napoleonskrigene i 1801-1814. Endvidere blev en familie overfaldet af en røverbande.

Ane Kirstine er født i Grydsted, Vokslev sogn og anerne kan følges tilbage til omkring 1600. Disse mange aner levede deres liv i Vokslev, Bislev, Veggerby, Suldrup og Øster Hornum sogne. En af anerne var sognefoged, men måtte møde i politiretten for at nægte at udføre hoveriarbejde. Alle var fæstebønder og nogle havede endvidere en indtægt som sildefiskere på Limfjorden.

Sidst i bogen er beskrevet Ane Kirstine og Christens syv børn og deres talrige efterkommere, der er spredt over hele Danmark, Amerika, Norge og Australien. En søn var i sikringsstyrken under første verdenskrig og en sønnesøn deltog i kampene i Nyborg, da tyskerne overfaldt den danske hær i Nyborg den 23. august 1943.

4. Carstens mormors forældre og deres aner og efterslægt med titlen ” Maren Katrine Andersen og Søren Christian Thomsen, Agersted Fælled, Vendsyssel”

Maren og Søren levede i perioden 1840 til 1929 og boede i deres voksentilværelse på Agersted Fælled ved Agersted i Vendsyssel. Her havde de en gård, som de drev med hjælp af de mange børn. Søren deltog i krigen i 1864 og var i en periode medlem af sognerådet.

De fik 12 børn, hvoraf de 7 opnåede voksenalderen.
 
Søren stammede fra gården Langeland i Albæk sogn og hans aner, alle fæstebønder, kan følges tilbage til 1680 tallet i sognene omkring Sæby og Frederikshavn.
 
Maren var uægte barn fra Skæve sogn og født i ringe kår. Den udlagte barnefader var sømand / fisker i Voerså. Marens aner var fæstehusmænd i Skæve sogn. Anerne kan følges tilbage til omkring 1700.
 
Til sidst beskrivelse af de syv børn og deres store efterslægt.
 

Er der interesserede, der ønsker adgang til hjemmesiden, så kontakt os gerne på bit@fiberpost.dk 

Vi modtager meget gerne kommentarer og nye oplysninger om familien.